PDF Search results for ang alamat ng bundok pinatubo

May Dadduma Pay - The UP Institute of Creative Writing - UP Diliman

Binago ko nang bahagya ang titulo ng aking papel ngayon. Mula sa .... bundok Isarog sa Camarines, ang bundok Mayon sa Albay, at ang bundok Bulusan sa. Sorsogon. .... kong igiit na nasa salaysay ni Mariang Makiling ang lahat ng mga katangian ng epiko – may ... May mito at alamat kasi na sandigan ito sa ating.
icw.kal.upd.edu.ph/.../Quindoza-Santiago-May-Dadduma-Pay.pdf

download - The UP Institute of Creative Writing

ang pagpapalawak at pangunguna sa panitikan ng Pilipinas sa loob .... alamat o ang retelling ng pinagmulan di umano ng kantang pambatang. “Tong, tong ...... at mga paaralan, sa Palengke at mga bundok, ngunit hindi na kasing init ang ...
icw.kal.upd.edu.ph/.../Journal%25204.pdf